اعلام تاریخ مراجعه مهندسین ناظری که تاکنون مراجعه نکرده اند

اعلام تاریخ مراجعه واجدین شرایطی که اسامی آنان در نتیجه اولیه ثبت نام اینترنتی مهندسین ناظر محصولات کشاورزی خوزستان اعلام شده، ولی تا کنون مراجعه ننموده اند .

 

بدینوسیله  نمابر شماره 108/1/18180 مورخ 1392/01/19 مدیر محترم امور اداری , رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان جهت استحضار ارائه می گردد :


قابل توجه مهندسین ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی

احتراماً به اطلاع می رساند ، مشمولین بند و و ماده 44 و همچنین ناظرینی که اسامی آنان در لیست اصلاحیه قبلاً در سایت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان قرارداده شده است و ناظرین مشمول تبصره 4 قانون جذب و استخدام ناظرین که اسامی آنان قبلاً اعلام شده است و بنا به عللی تاکنون جهت تحویل مدارک خود مراجعه ننموده اند ، می توانند در روزهای شنبه مورخ 1392/01/24 و دوشنبه مورخ 1392/01/26 از ساعت 8صبح لغایت 14بعدازظهر به آدرس اهواز - بلوار گلستان _ سازمان جهاد کشاورزی خوزستان (مجتمع فرهنگی ورزشی فریدنیا ) مراجعه نمایند .

بدیهی است مهلت اعلام شده قابل تمدید نمی باشد .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید