فراخوان عضویت جدید اعضا در صندوق نظام مهندسی کشاورزی بهبهان

فراخوان

 

فراخوان عضویت جدید اعضا در صندوق نظام مهندسی کشاورزی بهبهان


شرایط عضویت  اعضا برای سال جدید :


1)       پرداخت سپرده سرمایه اولیه به مبلغ 500000 ریال

2)      پرداخت حق عضویت ماهیانه به مبلغ 200000 ریال

3)     شماره حساب 611958936 به نام های کاسب زاده،علویان،خلیلی

4)      جلسه قرعه کشی جهت تعیین اولویت دریافت وام برای عضویت های جدید در تیر ماه سال 92 برگزار میگردد.

 

 


/ 0 نظر / 26 بازدید