گواهی شرکت در آزمون ادواری

 

گواهی شرکت در آزمون ادواری رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و صنایع غذایی صادر شده است

اعضایی که در این آزمون ها شرکت کرده اند لطفاً جهت دریافت گواهی های خود به نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بهبهان مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 26 بازدید