آزمون ادواری خاکشناسی و شیلات

به اطلاع کلیه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گرایشهای خاکشناسی و شیلات می رساند براساس مصوبه مورخ اول آبان ماه 1382 شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درخصوص آزمون ادواری سازمان (آزمون مطرح در آیین نامه رتبه بندی اعضاء سازمان) با توجه به هدف آزمون که تشویق اعضاء به مطالعه و افزایش اطلاعات علمی و فنی مرتبط با تخصص و شغل آنان میباشد، صورت گرفته و در اجرای آن نتایج، نظرخواهی ها و مطالعات انجام شده در دوره های قبلی منظور گردیده است.

اعضاء محترم سازمان در صورت تمایل به شرکت در این آزمون که بصورت open book برگزار میشود جهت دریافت سوالات و پاسخنامه سوالات میتوانند از تاریخ انتشار این اطلاعیه به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و یا رابطین سازمان در شهرستانها و یا در صورت داشتن اشتراک به فصلنامه شماره 38 سازمان مراجعه نمایند.در صورت اخذ نمره قبولی 60 از 100 در این آزمون در تشخیص صلاحیت و رتبه بندی دارای امتیاز خواهد بود.مهلت تحویل پاسخنامه های این آزمون تا پایان وقت اداری مورخ 92/3/31 میباشد. شرکت کنندگان بایستی همراه پاسخنامه فیش به مبلغ 70000 ریال (هفت هزارتومان) به حساب شماره 153422019 نزد بانک کشاورزی قابل پرداخت در تمام شعب بنام سازمان نظام مهندسی تحویل نمایند.

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید