چگونگی عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

از تاریخ اول مهرماه 1392 و با راه اندازی سامانه جدید عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، زین پس متقاضیان عضویت در سازمان نظام مهندسی فقط می بایست از طریق سامانه عضویت جدید به آدرس www.iaeo.ir به عضویت این سازمان درآیند و اعضایی که قبلاً به عضویت سازمان نظام مهندسی درآمده و شماره عضویت دریافت نموده اند نیز می بایست اطلاعات خود را در این سامانه جدید وارد کرده و کد شناسایی دریافت کنند.


گفتنی است این سامانه نخستین بانک اطلاعاتی مهندسین کشاورزی را ساماندهی می کند و در رتبه بندی اعضای حقوقی و حقیقی که تا پیش از این به صورت دستی و سنتی انجام می شد از طریق این سامانه صورت می گیرد.
همچنین از این پس صدور و درخواست پروانه اشتغال برای مهندسین کشاورزی از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود.


لازم به ذکر است پروفایل اعضای این سازمان که در آدرس
www.iaeo.ir  وارد می شود در اینترنت نیز قابل استعلام و پیگیری می باشد.

 

نکته مهم : اعضایی که قبلاً به عضویت سازمان نظام مهندسی درآمده و شماره عضویت دریافت نموده اند، می بایست  حداکثر ظرف مدت 6 ماه (یعنی تا پایان سال 1392) اطلاعات خود را در این سامانه جدید وارد و کد شناسایی دریافت کنند.


لطفا جهت دریافت فایل راهنمای عضویت اینجا کلیک نمائید.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید