# آموزش

آزمون ادواری فصلنامه های شماره 39 و 40

فصلنامه شماره 39 : سوالات آزمون ادواری ترویج و آموزش کشاورزی پاسخنامه آزمون ادواری ترویج و آموزش کشاورزی سوالات آزمون ادواری صنایع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

آزمون ادواری رشته ترویج و آموزش کشاورزی و صنایع غذایی

به اطلاع کلیه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گرایشهای ترویج و آموزش کشاورزی و صنایع غذایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

اعضاء دارای رتبه بندی فنی مزرعه عضو نظام مهندسی کشاورزی بهبهان

ردیف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي رتبه فني 1 محمد رنجبر آب ليسانس سه 2 آیدا مقدم پور آب لیسانس سه 3 هرمز شیاربهادری آبیاری لیسانس دو 4 مهدی صالح زاده آبیاری لیسانس دو 5 خیری فرخنده فر آبیاری لیسانس یک 6 آیدا مقدم پور آبیاری لیسانس سه 7 لیلا امانت بهبهانی آبیاری و زهکشی فوق ليسانس سه 8 آرزو جورابی اقتصاد کشاورزی لیسانس یک 9 سلیمان هومان نژاد انتقال آب - نگهداری و بهره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید