اعضاء دارای رتبه بندی مشاوره عضو نظام مهندسی کشاورزی بهبهان

ردیف

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

رتبه مشاوره

1

مسعود

ضیائی نژاد

آبیاری

لیسانس

3

2

علی

صارمی

شیلات

لیسانس

3

3

آزاده

جوبر

باغبانی

لیسانس

3

4

نادر

زارعی قنواتی

علوم زراعی - باغبانی

لیسانس

2

5

صمدآقا

اصغرنژاد

زراعت

فوق لیسانس

2

6

مسعود

عباسی

زراعت و اصلاح نباتات

لیسانس

3

7

شکراله

امینی

کشاورزی عمومی

لیسانس

خبره

8

عبدالرحیم

شادیان

باغبانی

لیسانس

خبره

9

لیلا

امانت بهبهانی

آبیاری و زهکشی

فوق لیسانس

2

10

سعید

ادهمی نیا

علوم دامی

لیسانس

3

11

سیدبابک

اسدی

علوم دامی

فوق لیسانس

2

12

امیر

برملا

علوم دامی

لیسانس

3

13

حمیدرضا

پیروزی

علوم دامی

لیسانس

3

14

مسعود

حجازی

دامپروری

لیسانس

1

15

بهرام

خلیلی

علوم دامی

لیسانس

2

16

کریم

دانش

علوم دامی

لیسانس

3

17

پیمان

دانشیار

ژنتیک و اصلاح دام

فوق لیسانس

2

18

قدرت اله

رحیمی

علوم دامی

لیسانس

3

19

بهروز

زارع زاده

علوم دامی

لیسانس

2

20

اسکندر

شاکری

دامپروری

لیسانس

1

21

سید محمدرضا

شکرائی

امور دام

لیسانس

1

22

روح اله

شیرعلی

علوم دامی

لیسانس

3

23

مهدی

عطار زاده

علوم دامی

لیسانس

3

24

هوشنگ

ویسی ملایی

پرورش طیور

لیسانس

3

25

میثم

هاشم زاده

علوم دامی

فوق ليسانس

3

26

امیرحسین

یوسف پور

علوم دامی

لیسانس

3

27

مهدی

صالح زاده

آبیاری

لیسانس

3

28

مرضیه

روحی پور

علوم دامی

لیسانس

2

29

بهنام

بهزادفر

علوم دامی

لیسانس

3

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید